montaż kominków

O czym należy pamiętać szukając miejsca na kominek?

Odległość od komina

Planując założenie kominka, zawsze należy dążyć do tego, aby znajdował się on jak najbliżej komina. Dla prawidłowego i optymalnego funkcjonowania, istotne jest, aby przewód dymowy był możliwie prosty, bez jakichkolwiek zbędnych zagięć. Jeśli nie mamy komina bądź wolnego w nim przewodu, warto pomyśleć o budowie nowego, który znacznie zwiększy możliwości lokacyjne kominka.

Wytrzymałość podłoża pod kominek

Wytrzymałość podłoża jest równie ważnym kryterium doboru miejsca, jak odległość komina. Należy pamiętać, że waga przeciętnego kominka osiąga ok 500 kg, ale są również modele ważące przeszło tonę. Z tego też powodu, miejsce w którym planujemy budowę kominka musi charakteryzować się odpowiednią nośnością. Jej określenie nie jest możliwe na podstawie grubości. Na nośność składają się takie czynniki, jak rozpiętość, gatunek stali czy ilość zastosowanego zbrojenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, wytrzymałość stropu powinna być obliczana na obciążenia użytkowe o wartości 1500 N/m2 (150 kG/m2). Do tego należy doliczyć również ciężar podłogi czy też izolacji akustycznej. Jeśli okaże się, że w miejscu, w którym chcemy zainstalować kominek, strop jest zbyt słaby, mamy do dyspozycji dwa rozwiązania:

  • instalacja płyty betonowej o grubości co najmniej 8 cm, dzięki której ciężar kominka zostanie rozłożony na większą powierzchnię
  • część ciężaru kominka przenieść na ścianę nośną za komikiem, podwieszając za pomocą kotew ciężkie elementy obudowy

 

Dostęp świeżego powietrza

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników pomieszczenie, w którym znajduje się kominek powinno być regularnie wentylowane i mieć stały dostęp świeżego powietrza z zewnątrz. Należy go zapewnić za pomocą izolowanej rury o średnicy co najmniej 160 mm lub kanału płaskiego o wielkości 220x90mm bez jakichkolwiek zwężeń.

Instalacja grzewcza i elektryczna

Podczas palenia w kominkach ich poszczególne elementy osiągają bardzo wysokie temperatury. Z tego też powodu, ze względu na bezpieczeństwo domowników, należy zadbać, aby w najbliższej okolicy kominka nie znajdowały się łatwo topliwe przedmioty czy też instalacje. Na obudowie kominka, w podłodze ani ścianach z nim sąsiadującym nie można układać instalacji ogrzewania podłogowego, instalacji elektrycznej lub też rur ogrzewania gazowego.

Posadzka przed kominkiem

Podłogi przed kominkami, powinny mieć minimum 50 cm i być wykonane z materiałów niepalnych, takich jak kamień czy płytki ceramiczne. Dzięki temu strzelające iskry lub kawałki drewna wypadające z paleniska nie stworzą zagrożenia pożarowego. W ramach ochrony można również zastosować mosiężne, dekoracyjne płyty ustawiane przed kominkami.

Zastosowanie się do tych podstawowych wytycznych jest gwarancją bezpieczeństwa oraz bezproblemowego użytkowania domowych kominków.